Helsinki 25.10. - 5.11.1999

Syksyllä 1999 pidettiin Helsingissä YK:n alaisen ITU-R:n IMT-2000-työryhmän
(TG 8/1) viimeinen kokous, jossa lyötiin lukkoon maailmanlaajuisesti kolmannen
sukupolven (3G) matkaviestinjärjestelmien tekniset ominaisuudet. Näin toteutui
lopulta pitkään kehitetty ajatus koko maailman yhteisestä matkaviestintekniikasta.

Suomi ehti olla ensimmäinen maa, jossa matkaviestinoperaattoreille myönnettiin
3G-toimiluvat.  Tämä tapahtui, toisin kuin useassa muussa maassa, ilman monelle
operaattorille niin kovin kalliiksi käynyttä toimilupahuutokauppaa. Toimiluvat
edellyttivät Suomessa verkon (UMTS) kaupallista avaamista asiakkaille 1.1.2002.


 
Seppo Tiainen 30.5.2001